Norrsken : Den heltäckande handboken

Glädjande har boken av Bibliotekstjänst fått 5/5. Den faller alltså i kategorin ”Briljant”. Du hittar den där böcker finns, och finns den inte där får du helt enkelt dra näven i bordet.

Att skriva en bok om norrsken handlar till stor del om att dela min passion med andra. Det stora problemet har varit att förklara ett komplext fenomen på ett sätt som engagerar läsaren – inte skrämmer den.
Fysik, rymdväder och magnetfält har ju en tendens att kännas ouppnåeligt att begripa. Men för att förstå norrsken måste vi förstå grunderna.

Min bok är kanske just detta. En faktabok, kryddad med tips, råd och fördjupande rader om norrsken. Allt från historia, till råd om foto, upplevelse, förundran,  Kanske ett försök att precis som Norrskensverige, ”för-folkliga” norrsken. Göra norrsken än mer tillgängligt, än mer folkligt.

Med allt ovan sagt är jag ingen norrskensexpert. Det finns ett 10tal forskare i Sverige som är det. Däremot är jag pedagog, humanist  – faktiskt utbildad inom bemötande och pedagogik, hälsa, omvårdnad, fysiologi och anatomi. I korthet har jag mött alla typer av människor som finns under mina yrkesverksamma år, vilket gör att jag i mångt och mycket faktiskt är expert på människor.

Det har gjort att boken är skriven för människor, med olika förkunskaper och intressen. Du kommer alltså mest troligt att lära dig en hel del, oavsett kunskapsnivå. Och förhoppningsvis inspireras att ta dig ut under en klar natt, och bevittna i mitt tycke naturens absolut mest förundransvärda fenomen. Norrsken.

//Carl Bergstrand